ඔබට වැදගත්විය හැකි Add-ons

වෙබ් පිරික්සනයන් ගැන කථා කිරීමේදී අපට ඇඩෝනයන් අමතක කල නොහැක. ඇඩෝන් (Add-on) යනු වෙබ් පිරික්සනයක ක‍්‍රියාකාරීත්වය වැඩි දියුණු කරමින් හා වෙබ් පිරික්සනයට විවිධාකාර වූ අමතර උපාංග සම්බන්ධ කරනා කුඩා මෘදුකාංගයන්ය. ඔබගේ පහසුව ක්‍රෝම්, ෆයර් ෆොක්ස් හා ඔපෙරා යන ජනප‍්‍රිය වෙබ් බ‍්‍රවිසරයන් සඳහා වැදගත් වන ඇඩෝන කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

Chrome :

ක්‍රෝම් තුලදී අනවශ්‍ය Comment හා Pop-up අවහිර කල හැකි " Shut-up" ඇඩෝනය :

සමහර අවස්ථාවලදී විවිධ වෙබ් අඩවි වල ඇති දැන්වීම් හා පාඨක අදහස් (Comments) load වීමට තරමක කාලයක් ගත වෙයි. මේ නිසා අමතර ඉඩ ප‍්‍රමාණයක් වැයවීම මෙන්ම අවශ්‍ය තොරතුරු සපයා ගැනීමට නොහැකි වීම ද ගැටළුවකි. මෙම ඇඩෝනයන් මගින් Ad හා Comments පැමිණීම නවතා දමා නිරවුල් වෙබ් පිටුවක් ඔබට දර්ශනය කරයි.

ඊ-මේල් ගිනුම් කිහිපයක් එකම වින්ඩෝවක පෙන්වන Gmail Multi Account :

ඔබට gmail ගිණුම් කිහිපයක් ඇත්නම් හා ඒවාට එන ඊ-මේල් පිළිබඳව නිරන්තරයෙන් අවධානයෙන් සිටීමට අවශ්‍ය නම් ඔබට මෙම ඇඩෝනය මගින් එම අවශ්‍යතාවය පහසුවෙන් ඉටුකරගත හැකිය.

පරිගණක තිරයෙන් ඔබේ ඇසට සිදුවන හානි වලක්වන 20 cubed :

මෙය ඉතා සරල එහෙත් ඔබගේ අක්‍ෂි සෞඛ්‍යය රැක දෙන ඇඩෝන් එකකි. මෙමගින් සෑම මිනිත්තු 20 කටම වරක්ම පරිගණක තිරයෙන් ඉවත බැලීමට ඔබට මතක් කරදෙයි. මෙය ඇත්තටම බොහෝ වෙලා පරිගණකය ඉදිරිපිට ගතකරන ඔබට අතිශය වැදගත් වනු ඇත.

FireFox :

වෙබ් පිටුවල ඔබට අවශ්‍ය ආකාරයට සටහන් තැබිය හැකි Screen Draw :

මෙමගින් ඔබට ඕනෑම වෙබ් පිටුවක් මත ඔබට අවශ්‍ය ආකාරයෙන් සටහන් තැබීමට ද, ඉන්පසු එය .PNG හා .JPEG format එකකට save කිරීමට ද හැකියාව ලබාදෙයි.

දැනුම බෙදීම පිනක්, ඉතිං යාලුවන්ටත් බලන්න Share කරන්න

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon