Drone සමඟින් භාණ්ඩ පරිවහනයට නව ආරක්ෂාවක්

Drone යනුවෙන් හැඳින්වෙන්නේ ඇමෙරිකාව වැනි දියුණු යුධෝපක්රoම සහිත රටවල් වල ප්ර හාර එල්ල කිරීම ආදිය සඳහා භාවිතා කරන්නකි. නමුත් නිරතුරුවම ප්රgයෝජනවත් හා ඉතාම නිර්මාණශීලි අදහස් වලින් පරිපූර්ණ Google සූදානම් වන්නේ යුධ කටයුතු වලට පමණක් සීමා වී ඇති Drone උපකරණය අවස්ථානුකුලව වෙනත් කටයුත්තක් සඳහා යෙදවිමටයි. එනම් වර්තමානයට ඉතාම කාලෝචිත ලෙස , ස්වාභාවික ආපදා ආදිය හමුවේ ඒවායේ ගොදුරු බවට පත් වී අසරණ වී සිටින පිරිස් වලට අවශ්යච ද්ර ව්යභ ආදිය ගුවනේ සිට සැපයීමට Drone භාවිත කිරීමට Google , සිය නවතම Wing ව්යා‍පෘතිය යටතේ සූදානම් වේ.

Wing ව්යාෙපෘතිය යටතේ නිපදවනු ලබන මෙම drone යානය සතුව මීටර 1.5ක පමණ දිගින් යුතු තටු 2ක් පවතින අතර ඉලෙක්රෝනිකව ධාවනය වන අවර පෙති 4ක්ද අන්තර්ගතය.

විශේෂයෙන් නම් කර මඟක් ඔස්සේ මෙය ගමන් කිරීමට හැකි වන ලෙස සකසා ඇති අතර, අතරමගදී ඇති වන අනපේක්ෂිත අවස්ථාවන් වලටද , එනම් සුළගේ අනිසි වැඩි වීමක් ආදී අවස්ථාවක් ඇති වූ මොහොතකදී අදාළ නීති රීති හා උපදෙස් පිළිපදිමින් ආරක්ශාකරිව එය ගමන් ඇරඹු ස්ථානයටම පැමිණීමට මෙයට හැකියාව ඇත. මෙයින් කිහිපයක් හෝ අදාළ අංශ සතුව පවත්වාගත් විට ගොඩබිම මාර්ගයෙන් ලඟා විය නොහැකි කිසියම් ස්වාභාවික ව්යිසනයක් නිසා ආපදා වූ ප්රාදේශ වල ජනතාවට කඩිනමින් අවශ්යව කරන ආහාර පාන ආදී ද්ර ව්යය ලබාදීම පහසු හා ඉක්මන් වනු ඇත.

තවද කාලයත් සමඟ පාරිභෝගිකයන් අන්තරජාලය හරහා ඉල්ලුම් කරන භාණ්ඩ ආදිය පරිවහනය හා නියමිත පාරිභෝගිකයන් වෙත භාරදීම සඳහා , මෙය මිනිසෙකුගේ සේවයකින් තොරව භාවිතා කිරීමට හැකි පරිදි දියුණු කිරීම Google ගේ මීළඟ ඉලක්කයයි. එම ක්රයමය මඟින් භාණ්ඩ ප්රහවාහනය අවම මිලකින් හා අඩු කාලයක් තුල සිදු කිරීමට හැකි වනු ඇත. අතීතයේ රුවල් නැව් වලින් ඇරඹි වර්තමානය වන විට FedEx හා DHL වැනි කම දක්වා පැවතගෙන ආ භාණ්ඩ පරිවහන ක්ර මයේ අනාගතය මෙය වනු ඇත.

මෙම Drone යාත්රාිව යොදාගෙන භාණ්ඩ පරිවහනය ඇත හදා බැලීම සඳහා ඒ ආසන්නයේ පිහිටි ගොවිපොළවල් කිහිපයක් යොදාගත් අතර , එහිදී එම පරිවහන කෘත්යබය සාර්ථකව සිදු කිරීමට එම යානය සමත් විය. ද්විත්ව මාදිලි ක්රි යාකාරිත්වය (Dual mode operation) මඟින් අදාළ භාණ්ඩ පොදිය, එහි අන්තර්ගතයට හානි නොවන ලෙස නියමිත ස්ථානයට මුදා හැරීමට හැකියාව ලැබෙනු ඇත.

මෙම ක්රතමය යොදාගනිමින් සිය නිෂ්පාදන පාරිභෝගිකයා වෙත ලබා දීමට දැනටමත් Amazon අදාළ අංශ වලින් අවසර ඉල්ලා ඇත. ඔවුන්ගේ අරමුණ විනාඩි 30ක් හෝ ඊට අවම කාලයක් තුල අදාළ නිෂ්පාදන නියමිත පාරිභෝගිකයාගේ දොරකඩ වෙත ගෙන යාමය. මෙම යානයට පැයට මීටර 50ක් පමණ වූ වේගයකින් ගමන් කිරීමට හැකි අතර පවුම් 5ක් දක්වා වූ බරක් ඔසවාගෙන යා හැකිය. බොහෝ විට Amazon විසින් පරිවහනය කරන නිෂ්පාදන එම බරට වඩා අඩු බරින් යුතු නිසා ඔවුන්ට මෙය භාවිතා කිරීම ඉතාම පහසු වනු ඇත.

කෙසේ හෝ වේවා මේ නවතම භාණ්ඩ පරිවහන ක්රකමය පාරිභෝගිකයාගේ නොමද පැසසුමට ලක්වනු ඇති අතරම, අනපෙක්ෂිත පාරිසරික ව්ය සන වලදී දහස් ගණනින් ජීවිත රැකගැනීමට උරදෙන මහත් වූ උපකාරයක් වනු නියතය.

දැනුම බෙදීම පිනක්, ඉතිං යාලුවන්ටත් බලන්න Share කරන්න

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon